Home

Home

- Kliendil on õigus epoest ostetud toode soovi korral tagastada. Toote tagastamisest peab klient teatama 14 päeva jooksul elektronpostile kayansound@gmail.com ning kaup tuleb tagastada 30 päeva jooksul tagastamisteate edastamisest. Tagastatud kaup ei tohi olla kasutatud, peab olema originaalpakendis, siltidega ja kahjustamata.

- Kui klient on ostnud toote meie tavakauplusest, siis peab kliendil olema alles ostudokument.

- Tavakauplusest ostetud kvaliteetse (ilma puudusteta) kauba ümbervahetamine sõltub konkreetse poe ja tarbija vahelisest kokkuleppest, kuid Kayan Sound OÜ pole kohustatud ostetud toodet vastavalt seadustele ümber vahetama ega raha tagastama.

- Juhul, kui klient ei saa tagastatavat toodet tuua meie Tallinna kauplusesse, on klient kohustatud kauba saatma tagasi Eesti Posti vahendusel tähitud ettevaatliku standardpakina ja saatma saadetise vöötkoodi elektronpostile kayansound@gmail.com. Postikulud tagastamiseks tasub ostja kuni 10 EURi väärtuses (vastavalt VÕS § 194 lg 4).

- Kui Te ei soovi asja ümber vahetada, siis kantakse raha tagastatud kauba eest tagasi Teie arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates tellimuslepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, kui kõigi tagastamisega seotud tingimusi on järgitud.

- Kauba tagastamisel hüvitatakse kauba kättesaamisega tasutud postitasu kuni 7 EUR. Postitasu ei tagastata juhul, kui tellimus on tagastatud osaliselt või tagastatud toode on kliendi süül kahjustatud. Kayan Sound OÜ-l on õigus tagastatavast summast maha arvestada toote väärtuse vähenemine juhul, kui toode on kahjustatud.

- Toote ümbervahetamisel lisandub uue toote postitasu. 

- Kayan Sound OÜ ei vastuta kliendi süül või hoolimatusest tingitud toote kahjustamise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

- Garantiiaja jooksul on ostjal õigus toote tasuta garantiiremondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist. Garantii katab kõik materjali- ja tootmisvead ning korvab nii töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül. Garantii kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Garantii ei kata kahjustusi või vigastusi, mis on põhjustatud väärkohtlemisest või valest käsitsemisest. Garantii alla ei kuulu ka liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.

Garantii kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel